Tuesday, July 18, 2006

ARABIZI KISS MY 6EEZI......?!?!

what the fuck is wrong with these people.....?!?!

O.K. so we know you don't trust your english enough, and your afraid of spilling wrong in front of every one but hey write in arabic "Yal Habeeb"......!!!
now just to be on the safe side, I'll shift to this 6eezi 3arabizi so that you'd understand what I'm talking about:

Mar7aba shabab, shloonkom, sha'7barkm, sh3looooooooomkm, zeenin willa la3......?!?!
'7atheeeeet elyooom jooty mdalgam mal yhal wa gilt ba36eeh awl yahl ashoofa, bs eldagga inah maligait yhal blshari3, '7al a'3air elmao'9ooooo3, el7ain minooo el3ab(ق)''qari elli e'7tara3 hal 6aree''qa elzift, lahi fonatics wala hi simantics walla ba6666eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee'7, zoood robada oo 3awar ras, ana kill ma ashoof wa7id katib bhal 6areee''qa ashooof elli ba3dah oo a7awill ma agra (ش)'''skatib laannna ye9addi3 rasi oo yenfijir mo'7'7'7i lamma agra elzift elmaktoooob.........!!!
ba3deen fee shay thani, leesh lama ta'97ekooon tgolon LOOL.....?!?!
shino loooool, laish mo

HEHEHEHEHEHEHE,

HAHAHAHAHAHAHA,

H3H3H3H3H3H3H3H3,

HUHUHUHUHUHUHUH, ba3deen ana masima3t b7ayati wa7id ye'97ak yegoool "loool"......!!!!

moooo nagi9na el7eeen ella naktib "estifhaming,estifhaming, estifhaming" bidal "???", ow "fa9ling" bidaaaal ",".......3jbing 3jbing 3jbing

etta''qoooo ellaaaha wala takono mofseedeeen, yar7amokom alllaaaaho.....
vassalamo alaikom va rahmatto ellahi va barakatohooo.......!!!
Post a Comment